TTM คอลเซ็นเตอร์

02-262-3456

อื่น ๆ

TTM Membercard

TTM Member Card คือ บัตรที่ใช้เพื่อสะสมคะแนนสำหรับลูกค้า TTM ที่ซื้อบัตรงานแสดง, บัตรคอนเสิร์ต หรือ บัตรโดยสาร ผ่านทุกช่องทางการจัดจำหน่าย ของ บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด อันได้แก่ จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์, TTM Call Center, TTM Website (www.thaiticketmajor.com), โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์, Tesco Lotus, ไปรษณีย์ไทย, และจุดจำหน่าย AIS ซึ่งรวมแล้วมีมากกว่า 1,069 สาขาทั่วประเทศ

ช่องทางการสมัคร : ลูกค้าสามารถสมัครได้ 2 ช่องทางดังต่อไปนี้

 1. กรอกฟอร์มสมัครสมาชิกโดยตรงได้ ที่จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 14 สาขาหลัก, จุดให้บริการ ณ สถานีขนส่ง สายใต้ และ หมอชิต2 บริเวณชั้น 1
 2. สมัครออนไลน์ผ่านหน้า เว็บไซต์ได้ทันที โดยที่สมาชิกจะได้รับบัตรภายใน 15 วันทำการ (บัตรจัดส่งไปตามที่อยู่ที่ใช้ในการสมัคร)

เงื่อนไขของคะแนนสะสม

 1. ลูกค้าสามารถ แสดงบัตร TTM Card, แจ้งหมายเลขสมาชิก หรือ ชื่อ, เบอร์โทร เพื่อสะสมคะแนนลงในบัตรสมาชิก
 2. ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสมเข้าในบัตรสมาชิกในวันถัดไป
 3. ไม่สามารถสะสมคะแนนย้อนหลังได้
 4. กรณีมีบัตรสมาชิกมากกว่า 1 ใบ ต่อ ลูกค้า 1 ท่าน จะไม่สามารถนำคะแนนสะสมมารวมกัน หรือ โอนไปให้บัตรสมาชิกใบอื่นได้
 5. ไม่อนุญาตให้ลูกค้าโอนคะแนนสะสมในบัตรสมาชิกของตนเองให้บัตรสมาชิกใบอื่น
 6. สามารถสะสมคะแนนได้ทุกช่องทางการจำหน่าย ยกเว้น จุดจำหน่ายที่หน้างานหรือจุดจำหน่ายชั่วคราว จะไม่สามารถสะสมคะแนนได้
 7. สามารถสะสมคะแนนได้ทั้งค่าบริการของ บัตรรถโดยสาร, คอนเสิร์ต, การแสดง รวมถึงบัตรงานต่างๆที่มีการเก็บค่าบริการ
 8. บัตร และ คะแนนสะสม ไม่มีวันหมดอายุ หรือ จนกว่าบริษัทจะแจ้งยกเลิกบัตร
 9. กรณีการ แสดงยกเลิก, เลื่อน หรือ ยกเลิกการเดินทางของรถโดยสาร หากมีการคืนค่าบริการให้แก่ลูกค้า คะแนนสะสมจะถูกหักออกตามจำนวนบัตรที่ถูกยกเลิก
 10. กรณีเปลี่ยนบัตร ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสมจากค่าบริการใบละ 20 บาทเท่านั้น สำหรับค่าบริการเปลี่ยนบัตร ไม่สามารถสะสมคะแนนได้
 11. กรณีใช้คะแนนสะสมแลกของกำนัลไปแล้ว หากภายหลังการแสดงเลื่อน หรือ ยกเลิก ทางบริษัทจะยกผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้า

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม

 1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ให้ชื่อ, เบอร์โทร, ที่อยู่ ที่ถูกต้อง และ ครบถ้วนเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์แลกของกำนัล
 2. สามารถกรอกแบบฟอร์มขอแลกของกำนัลได้ทาง เว็บไซต์ หรือ จุดจำหน่ายบัตรไทยทิคเก็ตเมเจอร์สาขาหลัก*
 3. หากแลกคะแนนที่จุดจำหน่ายบัตร กรุณาแสดงบัตร TTM MEMBER CARD พร้อม บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
 4. ลูกค้าจะได้รับของกำนัลาภายใน 30 วัน และ ระบบจะตัดคะแนนสะสมตามจำนวนคะแนนที่แลกโดยทันที
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกของกำนัลใดๆ ภายหลังจากการกรอกแบบฟอร์มแลกของกำนัลแล้ว

วิธีตรวจสอบคะแนนสะสม

 1. ส่ง SMS พิมพ์ TTM วรรค PT วรรค ตามด้วยหมายเลข TTM CARD 8 หลัก ส่งมาที่ 4545111 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)
 2. www.thaiticketmajor.com ระบบจะแจ้งคะแนนสะสม หลังจาก Login เข้าสู่หน้าสมาชิก
 3. จุดจำหน่ายบัตรไทยทิคเก็ตเมเจอร์สาขาหลัก*

ช่องทางแลกคะแนนสะสม

 1. จุดจำหน่ายบัตรไทยทิคเก็ตเมเจอร์สาขาหลัก*
 2. เว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com

กรณีบัตรสูญหาย

 1. หากลูกค้าต้องการได้บัตรใบใหม่ คิดค่าบัตรใบละ 50 บาท
 2. กรุณาแสดงบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต ในการอ้างอิงการเป็นเจ้าของหมายเลขสมาชิก ที่จุดจำหน่ายบัตรไทยทิคเก็ตเมเจอร์สาขาหลัก*
 3. ลูกค้าจะได้รับบัตรใบใหม่ พร้อม หมายเลขสมาชิกใหม่
 4. กรณีทำบัตรสมาชิกใบใหม่เรียบร้อยแล้ว บัตรใบเก่าจะถูกยกเลิกโดยทันที
 5. สามารถโอนคะแนนสะสมไปยังบัตรใบใหม่ได้
** สินค้าแลกฟรี และโปรโมชั่นพิเศษ จะแตกต่างกันตามช่วงเวลาที่มีรายการโปรโมชั่น**
หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ระบบคิว
ขั้นตอนที่ 1 ไปที่หน้าเว็บไซด์ www.thaiticketmajor.com ซึ่งระบบคิวจะแสดงตั้งแต่เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป


ขั้นตอนที่ 2 เมื่อล็อคอินเข้าสู่ระบบ จะเปลี่ยนหน้าเป็นดังภาพด้านล่าง เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “กดเพื่อรับคิวซื้อบัตร” 


ขั้นตอนที่ 3 ก่อนเวลา 10:00 น. ลูกค้าจะเข้าสู่หน้าจอแสดงเวลานับถอยหลัง เพื่อรอรับคิวในเวลา 10:00 น. ตรง


ขั้นตอนที่ 4 เวลา 10:00 น. หน้าจอแสดงเวลานับถอยหลัง จะเปลี่ยนไปยังหน้ารับบัตรคิวโดยอัตโนมัติ


ขั้นตอนที่ 5 เมื่อถึงคิวของท่าน ท่านสามารถทำการซื้อบัตรได้ตามปกติ ภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถเลือกชำระได้ทั้งบัตรเครดิต / App บนมือถือ ,Pay plus หรือ ทาง cash payment
ทัวร์ชัวร์

ไปไหนก็อุ่นใจกับ ทัวร์ชัวร์ สรุปความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง สำหรับบุคคลหรือกลุ่มทั่วไป (แผนทัวร์ชัวร์)

ผู้เอาประกันภัย : ชื่อ-สกุลที่ระบุบนหน้าตั๋วโดยสารของลูกค้า ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ที่ใช้บริการทัวร์ชัวร์
กำหนดอายุผู้เอาประกันภัย : อายุ 1-70 ปี ขณะขอเอาประกันภัย
ระยะเวลาคุ้มครอง : เริ่มให้คุ้มครองตั้งแต่วันและเวลาที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วโดยสาร
และความคุ้มครองดังกล่าวจะดำเนินต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง (1 วัน)
อาณาเขตความคุ้มครอง : ภายในประเทศไทย
ผู้รับประโยชน์ : ทายาทโดยธรรม
ความคุ้มครอง : ประกันภัยนี้ ให้ความคุ้มครองการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพสิ้นเชิง
และค่ารักษาพยาบาลอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุตามจำนวนผลประโยชน์ชดเชยที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองแต่ละข้อ
ข้อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)
1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจาก
1.1) อุบัติเหตุทั่วไป 200,000
1.2) อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000
1.3) ถูกฆาตกรรมหรือ ถูกทำร้ายร่างกาย 20,000
2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อครั้ง ต่ออุบัติเหตุ
(จ่ายตามจริงไม่เกินผลประโยชน์ชดเชยที่ได้รับ)
20,000
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • 1. กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • 2. พร้อมแนบตั๋วโดยสารตัวจริง และเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามรายละเอียดด้านล่างส่งมาที่ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ ทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่ระบุในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใน 30 วันภายหลังจากวันที่เกิดเหตุ
เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

กรณีเสียชีวิต :

 • 1. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ
 • 2. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจระบุข้อเกิดเหตุและข้อเสียชีวิต
 • 3. สำเนาใบมรณะบัตร
 • 4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันและผู้รับผลประโยชน์

กรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง :

 • 1. ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะภายใน 180 วัน
 • 2. รูปภาพ (หากมี)

กรณีค่ารักษาพยาบาล

 • 1. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการ
 • 2. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง
ข้อตกลงและเงื่อนไข :
 1. ผู้ขอเอาประกันภัยมิได้เดินทางโดยขัดคำสั่งหรือคำแนะนำของแพทย์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาตัวทางการแพทย์
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยมีสุขภาพที่ดี ไม่มีอาการบาดเจ็บ เจ็บป่วย และพิการ
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยได้รับทราบและตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อยกเว้นต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยทุกประการ
 4. ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาติให้สถานพยาบาล (รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิค) เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับทางบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เอาประกันภัย
 5. ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมว่าสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัยจะไม่ถูกคุ้มครอง
 6. ผู้ขอเอาประกันภัยเข้าใจและตกลงยินยอมว่ากรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลบังคับใช้ได้เมื่อทางบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ ("บริษัทฯ") ได้ตอบรับและออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แล้ว ข้อมูลต่างๆที่ได้ระบุแจ้งไว้ใน ใบสมัครนี้จะถือเป็นสัญญาขั้นพื้นฐานในการขอทำประกันภัยกับทางบริษัทฯ ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมให้บริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือและผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่จากบุคคลดังกล่าว เปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ไว้นี้เพื่อประโยชน์ในการเสนอบริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ขอเอาประกันภัย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ผู้ขอเอาประกันภัยยินยอมให้บริษัทฯ ใช้หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรือที่อยู่อิเล็คโทรนิกส์ ที่ให้ไว้นี้ในการเสนอบริการหรือ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และ/หรือคู่ค้าของบริษัทฯ และรับทราบและตกลงว่าบริษัทฯ อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นทำการติดต่อกับข้าพเจ้าเพื่อการต่างๆ ดังกล่าว และตกลงจะไม่เพิกถอนความยินยอมนี้หรือเรียกร้องค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่ากรณีใดจากบริษัทฯ หรือผู้ทำการแทนที่ได้รับโอนสิทธิและหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วย

หากข้อความในเอกสารนี้ขัดแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับบุคคลหรือกลุ่มทั่วไป ให้ใช้ข้อความในเอกสารนี้แทน ส่วนเงื่อนไขและข้อยกเว้นอื่นๆในกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่ขัดแย้งกับข้อความในเอกสารนี้ยังคงใช้บังคับตามเดิม

ดาวน์โหลดรายละเอียดกรมธรรม์ Policy Wording ใบเรียกร้้องค่าสินไหมทดแทน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-649-1999 กด 2

บูธ TTM หน้างานแสดงที่อิมแพค อยู่ตรงไหน
ห้างพอร์ททัล เข้ามาทาง Gate 1 จะเจอเคาเตอร์ TTM ข้ามสะพานเชื่อม พอร์ททัล มาง่ายสุด

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม