TTM คอลเซ็นเตอร์

02-262-3456

วิธีการรับบัตร

กรณีลูกค้ารับบัตรด้วยตนเอง

ติดต่อรับบัตรได้ที่บูธ TTM 11 สาขาหลัก ตามวันและเวลาที่กำหนด หรือ บูธ TTM หน้างานแสดง

เอกสารการรับบัตร

สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินสด

 1. ใบยืนยันการสั่งซื้อ
 2. หลักฐานการชำระเงิน
 3. แสดงบัตรประชาชน ของผู้ที่ทำรายการสั่งซื้อ

สำหรับลูกค้าที่ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

 1. ใบยืนยันการสั่งซื้อ
 2. แสดงบัตรประชาชนของเจ้าของบัตรเครดิต/เดบิต
 3. แสดงบัตรเครดิต/เดบิต
กรณีลูกค้าไม่สามารถมารับบัตรได้ด้วยตัวเอง

กรณีลูกค้าไม่สามารถมารับบัตรได้ด้วยตัวเอง ลูกค้าสามารถให้คนอื่นมารับบัตรแทนได้ โดยเตรียมเอกสารดังนี้

เอกสารการรับบัตร

สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินสด

 1. ใบยืนยันการสั่งซื้อ
 2. หลักฐานการชำระเงิน
 3. แสดงบัตรประชาชน ของผู้ที่ทำรายการสั่งซื้อ

สำหรับลูกค้าที่ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

 1. แสดงใบยืนยันคำสั่งซื้อจากไทยทิคเก็ตเมเจอร์ พร้อมกรอกแบบฟอร์มใบมอบอำนาจในการรับบัตรแทน
 2. แสดงสำเนาบัตรเครดิตหรือเดบิตที่ทำการสั่งซื้อ (เฉพาะเลข 4 หลักแรกและ 4 หลักสุดท้ายของบัตร)
 3. แสดงสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบัตรเครดิตหรือเดบิตที่สั่งซื้อ เซ็นสำเนาถูกต้อง
 4. แสดงบัตรประชาชนตัวจริงหรือสำเนาของเจ้าของ LOG IN ที่ทำการสั่งซื้อ เซ็นสำเนาถูกต้อง
 5. แสดงบัตรประชาชนของผู้มารับบัตรแทน
ส่งไปรษณีย์
 • - หากงานที่ท่านซื้อไว้ใช้บัตรกระดาษ หรือ บัตรพลาสติก ท่านจะได้รับบัตรทางไปรษณีย์ ภายใน 10 วันทำการ
 • - หากตัวบัตรพลาสติกยังอยู่ระหว่างการผลิต ท่านจะได้รับบัตรช้ากว่ากำหนด
 • - กรณีไปรษณีย์ตีกลับเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องรับบัตรที่หน้างานในวันแสดง
รายละเอียดหลักฐานการชำระเงิน
 1. ใบเสร็จชำระเงินตัวจริง
 2. บัตรเครดิต / เดบิต ใบที่ใช้ซื้อ (หากไม่ใช่เจ้าของบัตรเครดิต/เดบิต มาเอง ต้องมีสำเนาบัตรเครดิต/เดบิต ด้านหน้า-หลัง เจ้าของบัตรเครดิต/เดบิต เซ็นชื่อ ลายเซ็นต์ตรงตามด้านหลังบัตรเครดิต/เดบิตด้วย )
 3. สลิปการชำระเงินจากตู้เอทีเอ็ม หรือ ใบรับชำระจากเคาเตอร์ธนาคาร
 4. ในกรณี ตัดเงินผ่านบัญชีออนไลน์ K-WEB Shopping Card แสดงหลักฐานการชำระเงินบนหน้าจอมือถือ หรือพิมพ์หลักฐานการชำระเงินที่ได้รับทางจากทางธนาคารออกมาด้วย
 5. ในกรณี ชำระผ่าน K-PAY-Plus กรุณาแสดงหลักฐานการชำระเงินบนหน้าจอมือถือ ที่ได้รับทาง Application หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระเงินที่ได้รับจากทาง K-PAY-Plus ออกมาด้วย
 6. ในกรณี ชำระผ่าน M-PAY แสดงหลักฐานการชำระเงินบนหน้าจอมือถือ หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระเงินที่ได้รับจากทาง M-PAY ออกมาด้วย
 7. ในกรณีชำระผ่าน Line PAY กรุณาแสดงหลักฐานการชำระเงินบนหน้าจอมือถือ หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระเงินที่ได้รับจากทาง Line PAY ออกมาด้วย
 8. ในกรณีชำระผ่าน Air PAY กรุณาแสดงหลักฐานการชำระเงินบนหน้าจอมือถือ หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระเงินที่ได้รับจากทาง Air PAY ออกมาด้วย

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม