TTM Call Center

02-262-3456

รับบัตรต้วยตัวเอง

สถานที่รับบัตร
ลูกค้าสามารถรับบัตรที่จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทั้ง 15 สาขาหลัก ภายในระยะเวลาที่กำหนดในอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อ จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 15 สาขาหลัก ที่สามารถรับบัตรได้ มีเฉพาะในกรุงเทพฯ ดังนี้
 1. เซ็นทรัล ชิดลม ชั้น3
 2. เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 3
 3. เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น5
 4. เซ็นทรัล บางนา ชั้นG
 5. เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น3
 6. เซ็นทรัลเวิร์ล ชั้น5
 7. พารากอน ชั้น5
 8. เอสพลานาด ชั้น4
 9. อักษรา ชั้น3
 10. เอ็ม เธียเตอร์ ชั้น1
 11. เมเจอร์ รังสิต ชั้น2
 12. เมเจอร์ รัชโยธิน ชั้น3
 13. มาลีนนท์ ชั้น27
 14. โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น7
 15. SHOW DC ศูนย์การค้าและเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ชั้น 1 Bangkok tourist lounge

เอกสารการรับบัตร
เอกสารการรับบัตร สำหรับลูกค้าที่ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
- กรณีเจ้าของบัตรเครดิตรับบัตรด้วยตนเอง
 1. 1.ใบยืนยันการสั่งซื้อ
 2. 2.แสดงบัตรประชาชนของเจ้าของบัตรเครดิต/เดบิต
 3. 3.แสดงบัตรเครดิต/เดบิต
- กรณีเจ้าของบัตรเครดิตไม่ได้ไปรับบัตรด้วยตนเอง ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
 1. 1.ใบยืนยันการสั่งซื้อ พร้อมกรอกเอกสารแบบฟอร์มใบมอบอำนาจในการรับบัตรแทน
 2. 2.สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ที่ทำการสั่งซื้อ พร้อมเซ็นต์สำเนา
 3. 3.สำเนาบัตรเครดิต/เดบิต ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมเซ็นต์สำเนา ให้ลายเซ็นต์ตรงตามบัตรเครดิต/เดบิต

เอกสารการรับบัตร สำหรับลูกค้าที่ชำระด้วยเงินสด
- กรณีรับบัตรด้วยตนเอง
 1. 1.ใบยืนยันการสั่งซื้อ
 2. 2.ใบเสร็จรับเงิน
 3. 3.แสดงบัตรประชาชน ของผู้ที่ทำรายการสั่งซื้อ

- กรณีของผู้ที่ทำรายการสั่งซื้อไม่ได้ไปรับบัตรด้วยตนเอง ต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
 1. 1.ใบยืนยันการสั่งซื้อ
 2. 2.ใบเสร็จรับเงิน
 3. 3.สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ที่ทำรายการสั่งซื้อ พร้อมเซ็นต์สำเนา
 4. 4.สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ที่ไปรับบัตรแทน พร้อมเซ็นต์สำเนา

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม