ร่วมงานกับ

ThaiTicketMajor

CAREERS

Our aim is to become the ultimate online ticketing solution for Thai people

ตำแหน่งงานว่าง 1 ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ

ตำแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

09/01/2019

Account Executive / Account Supervisor

อาคารมาลีนนท์

1 Position

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. - รับผิดชอบในการสร้างยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 2. - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ
 3. - จัดทำแผนงานในการเสนอขายสื่อโฆษณาให้กับลูกค้า
 4. - ศึกษาและค้นหาข้อมูลเพิ่มความรู้ในการขายและผลิตภัณฑ์
 5. - ทำรายงานการขายและยอดขายให้กับหัวหน้าฝ่าย

คุณสมบัติ

 1. - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 2. - อายุไม่เกิน 35 ปี / มีรถยนต์และใบขับขี่ จะได้รับการพิจารณาป็นพิเศษ
 3. - มีทักษะความสามารถใช้ ภาษาอังกฤษฟัง, พูด, อ่าน, เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
 4. - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพที่ดี และทักษะในการพูดคุยนำเสนองานได้เป็นอย่างดี
 5. - มีทักษะความสามารถในการใช้ Microsoft office Word, Excel, Powerpoint เป็นอย่างดี
 6. - หากมีประสบการณ์ในการขายสื่อโฆษณาทางด้าน Online หรือ Out of home จะได้รับการพิจารณาป็นพิเศษ

Job location

สำนักงานใหญ่ไทยทิกเกตเมเจอร์ อาคารมาลีนนท์

รายละเอียดผู้ติดต่อ

Email: sarut.s@thaiticketmajor.com

Salary: We offer attractive salary and fringe benefits to the right candidate. Generous compensation includes excellent base salary and comprehensive medical insurance. If you are interested in this opportunity, please email your full resume with portfolio. Please also state your present salary and expected salary within your resume.