ร่วมงานกับ

ThaiTicketMajor

CAREERS

Our aim is to become the ultimate online ticketing solution for Thai people

ตำแหน่งงานว่าง 3 ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ

ตำแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

04/10/2019

Outlet Staff

หลายอัตรา

จำนวนที่ต้องการ

 ลำดับ  สถานที่  จำนวน (อัตรา )
1. สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว  2
2. สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า 2
3. สาขาเซน 1
4. สาขาเซ็นทรัล ชิดลม 2
5. สาขาสามย่าน มิตรทาวน์ 2
6. สาขาสยามพารากอน 3
7. สาขาเซ็นทรัล ซิตี้ บางนา 2

Job Descriptions
 1. - ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
 2. - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. - สามารถทำงานวันเสาร์ อาทิตย์ /เป็นกะ และล่วงเวลาได้
 4. - สนทนาภาษาอังกฤษได้พอใช้
 5. - มีใจรักงานบริการ

Contact
Email : weerawan@thaiticketmajor.com

01/08/2019

Marketing Executive

อาคารมาลีนนท์

1 Position

Job Descriptions
 1. - Plan and develop media strategies, media touch-point planning, media budgeting andeffectiveness analysis via all integrated online, social network, mobile, digital PR and otherchannels.
 2. - Develop Media Strategy to promote Concert/Music Festival by utilizing both offline & online channel including paid / owned / earned media channels.
 3. - Run advertising, promotions and campaign optimizations for Facebook, Instagram, Google ads, etc.
 4. - Research social marketing, social media trends, and any social media platform updates that may occur without notice, such as Facebook algorithm changes, functionality updates on Twitter, Pinterest, Instagram, and Google+, etc.
 5. - Deliver media report for all concert/festival launched and analyze data to provide new opportunity and recommendation to team.

Qualifications
 1. - Bachelor or Master Degree in Marketing, Business Administration or in a related field.
 2. - At least 1 year experience required.
 3. - Strong written and verbal communication in Thai and English.
 4. - Ability to work well independently as well as part of a team.
 5. - Ability to work accurately, with interruptions, to meet deadlines.
 6. - Creativity, open minded, self-motivated and detail oriented.
Contact
Email : jobs@thaiticketmajor.com

09/01/2019

Account Executive / Account Supervisor

อาคารมาลีนนท์

1 Position

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. - รับผิดชอบในการสร้างยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 2. - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ
 3. - จัดทำแผนงานในการเสนอขายสื่อโฆษณาให้กับลูกค้า
 4. - ศึกษาและค้นหาข้อมูลเพิ่มความรู้ในการขายและผลิตภัณฑ์
 5. - ทำรายงานการขายและยอดขายให้กับหัวหน้าฝ่าย

คุณสมบัติ

 1. - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 2. - อายุไม่เกิน 35 ปี / มีรถยนต์และใบขับขี่ จะได้รับการพิจารณาป็นพิเศษ
 3. - มีทักษะความสามารถใช้ ภาษาอังกฤษฟัง, พูด, อ่าน, เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
 4. - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพที่ดี และทักษะในการพูดคุยนำเสนองานได้เป็นอย่างดี
 5. - มีทักษะความสามารถในการใช้ Microsoft office Word, Excel, Powerpoint เป็นอย่างดี
 6. - หากมีประสบการณ์ในการขายสื่อโฆษณาทางด้าน Online หรือ Out of home จะได้รับการพิจารณาป็นพิเศษ

Job location

สำนักงานใหญ่ไทยทิกเกตเมเจอร์ อาคารมาลีนนท์

รายละเอียดผู้ติดต่อ

Email: sarut.s@thaiticketmajor.com

Salary: We offer attractive salary and fringe benefits to the right candidate. Generous compensation includes excellent base salary and comprehensive medical insurance. If you are interested in this opportunity, please email your full resume with portfolio. Please also state your present salary and expected salary within your resume.