ร่วมงานกับ

ThaiTicketMajor

CAREERS

Our aim is to become the ultimate online ticketing solution for Thai people

ตำแหน่งงานว่าง 4 ตำแหน่ง

วันที่ประกาศ

ตำแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

09/01/2019

Account Executive / Account Supervisor

อาคารมาลีนนท์

1 Position

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. - รับผิดชอบในการสร้างยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 2. - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ
 3. - จัดทำแผนงานในการเสนอขายสื่อโฆษณาให้กับลูกค้า
 4. - ศึกษาและค้นหาข้อมูลเพิ่มความรู้ในการขายและผลิตภัณฑ์
 5. - ทำรายงานการขายและยอดขายให้กับหัวหน้าฝ่าย

คุณสมบัติ

 1. - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 2. - อายุไม่เกิน 35 ปี / มีรถยนต์และใบขับขี่ จะได้รับการพิจารณาป็นพิเศษ
 3. - มีทักษะความสามารถใช้ ภาษาอังกฤษฟัง, พูด, อ่าน, เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
 4. - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพที่ดี และทักษะในการพูดคุยนำเสนองานได้เป็นอย่างดี
 5. - มีทักษะความสามารถในการใช้ Microsoft office Word, Excel, Powerpoint เป็นอย่างดี
 6. - หากมีประสบการณ์ในการขายสื่อโฆษณาทางด้าน Online หรือ Out of home จะได้รับการพิจารณาป็นพิเศษ

Job location

สำนักงานใหญ่ไทยทิกเกตเมเจอร์ อาคารมาลีนนท์

รายละเอียดผู้ติดต่อ

Email: sarut.s@thaiticketmajor.com

22/05/2018

พนักงานจำหน่ายบัตรประจำสาขา (Outlet Staff) ด่วน

ประจำแต่ละสาขา

Several positions

 1. - ชาย หรือ หญิง. อายุไม่เกิน 27 ปี
 2. - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. - สามารถทำงานเป็นกะ/ล่วงเวลาได้
 4. - สนทนาภาษาอังกฤษได้พอใช้
 5. - มีใจรักงานบริการ

** ต้องการด่วน**

- ประจำสาขา พารากอนซีนีเพล็กซ์ จำนวน 2 อัตรา

- ประจำสาขา เซ็นทรัล ซิตี้ บางนา จำนวน 2 อัตรา

- ประจำสาขา เซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดผู้ติดต่อ

Kiosk Staff: Email: hr@thaiticketmajor.com

22/05/2018

พนักงาน Call Centre Staff (หลายอัตรา)

อาคารมาลีนนท์

Several positions

 1. - ชาย หรือ หญิง. อายุไม่เกิน 27 ปี
 2. - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. - สามารถทำงานเป็นกะ/ล่วงเวลาได้
 4. - สนทนาภาษาอังกฤษได้พอใช้
 5. - มีใจรักงานบริการ
 6. - ตำแหน่งงาน - Call Centre Staff: Callcentre@thaiticketmajor.com

Job location

สำนักงานใหญ่ไทยทิกเกตเมเจอร์ อาคารมาลีนนท์

รายละเอียดผู้ติดต่อ

Call Centre Staff Email: Callcentre@thaiticketmajor.com

22/05/2018

Front-End Developer (1 อัตรา)

อาคารมาลีนนท์

1 Position

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. - Work with product manager and designer and collaboratively own the front-end layer web and mobile products.
 2. - Specialize in building responsive and elegant UIs with HTML5, JS, CSS3, Bootstrap and similar technologies.
 3. - Knowledge in JS framework is preferred i.e. AngularJS, JQuery and other.
 4. - Experience with LESS/SASS, Knowledge of ReactJS/VueJs would be a plus.
 5. - Design in Photoshop / Sketch and animation experience is a plus3.
 6. - Very good understanding of user experience and usability.
 7. - Knowledge in designing web-based applications.
 8. - Conduct layout adjustments based on user feedback.
 9. - ตำแหน่งงาน - Front-End Developer: webmaster@thaiticketmajor.com

Job location

สำนักงานใหญ่ไทยทิกเกตเมเจอร์ อาคารมาลีนนท์

รายละเอียดผู้ติดต่อ

Email: webmaster@thaiticketmajor.com

Salary: We offer attractive salary and fringe benefits to the right candidate. Generous compensation includes excellent base salary and comprehensive medical insurance. If you are interested in this opportunity, please email your full resume with portfolio. Please also state your present salary and expected salary within your resume.